Asbestinventaris

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van alle asbesthoudende materialen die verwerkt zijn in een gebouw is het aangewezen een asbestonderzoek te laten uitvoeren. De resultaten hiervan worden door onze deskundigen voor u opgelijst in een overzichtelijke asbestinventaris.

Ook bij de opmaak van een sloopopvolgingsplan (zie hier) is het noodzakelijk dat er een asbestinventaris wordt opgesteld. Voor bestaande gebouwen kan dit eveneens vereist zijn, bijvoorbeeld in geval van tewerkstelling van personeel of bij renovatiewerken.

Recent besliste de Vlaamse overheid dat voor elke woning met bouwjaar 2000 of vroeger bij verkoop een asbestattest zal moeten worden afgeleverd. Vanaf het moment dat deze verplichting in voege treedt, zal u ook op het Workplus team kunnen rekenen voor de opmaak van dit attest.

Twee soorten controles

Visuele controle

Een overzicht van alle mogelijk asbesthoudende materialen, voorzien van duidelijke foto’s, met vermelding van:

 • vorm/type

 • hoeveelheid

 • situering

 • risico/aanbevelingen

Destructieve controle

Van verdacht materiaal kunnen ook stalen genomen worden. Deze worden dan in het labo onderzocht om te bepalen of er al dan niet sprake is van asbest.

Aangezien deze methode beschadiging van het oppervlak inhoudt, wordt dit enkel toegepast bij afbraak of renovatie.

Indien u meer informatie of een offerte wenst, vul dan het contactformulier in of stuur ons een e-mail.

 • 011 30 10 60

 • BAL bv
  Oude Spoorbaan 100 / 7

  3500 Hasselt

  BE 0683.447.251
  RPR Hasselt

Asbestinventaris Vlaanderen